Грижа за жилището

Приличното жилище е една от най-основните човешки потребности. През последните 10 години цените на недвижимите имоти в Словакия се увеличиха повече от два пъти. Ето защо купуването на апартамент или къща, както и преустройството на недвижим имот, са много трудни във финансово отношение. За мнозинството от хората единственият начин за осигуряване на жилища е да получат заем. Целта на нашата компания е да помагаме на нашите клиенти при избора на най-добрата и най-евтината възможност. Получаването на ипотека е много упорит и труден процес, но нашата компания е в състояние да насочва клиентите си в рамките на процеса, при това с възможно най-малко загуба на време. Ипотеката е дългосрочен заем, който е обезпечен със недвижим имот и падежът му може да е след 30 години. Ето защо е наложително да не бързаме и да изберем най-изгодната възможност.

Пенсионно осигуряване

Пенсионирането е период от живота ни, през който трябва да можем да се радваме на плодовете на труда ни, без никакви грижи. Средната пенсия в Словакия обаче е 375 евро, което дори не е половината от средната работна заплата в националната икономика. Словашката пенсионна система се изгражда върху система от три стълба. Масата с три крака не може да остане сама и пенсионната система с три стълба не може адекватно да изпълни целите си. По тази причина хората разполагат с възможността да използват т.нар. 4-ти стълб — частно пенсионно спестяване, с което могат да натрупат достатъчно финансови средства за прилично и удобно пенсиониране.

Грижа за семейството и клиента

„Може би най-големият социален принос, с който всеки може да подпомогне страната и човечеството, е да се създаде семейство.“ — Джордж Бърнард Шоу. Всяко семейство трябва да бъде напълно защитено. Тъй като понякога в живота се случват лоши неща, за едно семейство е важно да има стабилен партньор, на който да може да разчита в трудни времена. Сериозни наранявания, болест, продължителна неработоспособност или загуба на член от семейството могат сериозно да засегнат семейния бюджет. Ние помагаме на нашите клиенти да получат най-доброто покритие и по този начин да осигурят безопасно бъдеще за своите семейства.

Застраховка на собственост

Много е трудно, а понякога и напълно невъзможно, да се защити собствеността от грабеж, инциденти, природни стихии, вандализъм или други причинители на щети. Поради тази причина съществуват застраховките на движимо и недвижимо имущество. Много е трудно да се избере най-добрата възможност за защита на Вашата собственост и затова нашата компания помага при избора на покритие, което ще осигури най-доброто за автомобил или друга собственост. Когато се сблъскат с инцидент, хората често не знаят какво да правят, а дори при този сценарий ние можем и с удоволствие ще помогнем, като консултираме клиента и помогнем за получаването на компенсация от застрахователната компания. В състояние сме да помогнем с иск, като увеличим шансовете за успешно компенсиране чрез всяка застрахователна компания. Предоставяме също така и безплатен анализ на застрахователните полици за общо застраховане. Затова имотите на нашите клиенти са отлично защитени.

Спестявания за децата

Университетското образование струва средно от 150 до 350 евро на месец. Поради това повече от 90% от студентите са принудени да търсят финансова подкрепа от своите родители. Образованието на децата често оказва влияние върху семейния бюджет. Необходимо е не само да се вземе предвид образованието на детето, но и необходимостта от финансова сигурност за превръщането му в зрял човек, за сватба, или за различни спортни дейности, всички от които са финансово много трудни. Родителят може да повлияе положително на бъдещето на детето и да го подготви правилно за зряла възраст, като получи добър спестовен план.

Инвестиции

В основата си инвестицията представлява инвестиране на финансови активи днес и за по-дълъг период от време, така че по-късно те да генерират печалба. Под инвестиции разбираме купуването на взаимни фондове, облигации, акции, стоки, инвестиционно злато, както и редовна оценка на финансовите активи посредством крайна депозитна сметка. Ние помагаме на клиентите, като се уверяваме, че финансовите им активи работят възможно най-ефективно.

Лизинг

Думата „лизинг“ по същество означава наем. Поради това, получаването на лизинг представлява даване под наем на движимо и недвижимо имущество с договор за лизинг, сключен между лизингополучател и лизингодател. Извършва се предимно с дългосрочни стоки, като автомобили и камиони, работни машини и недвижими имоти. Най-голямата полза от лизинга е възможността да се използва стоката, без да е необходимо да се плаща в брой, като се прави сравнително малка авансова вноска. Нашата цел е да помогнем на клиента да избере най-благоприятната възможност.

контакт

Aдрес: Vertigo Business Tower | 109, Bulgaria Blvd | Sofia, Bulgaria

За да гарантираме правилното функциониране на този уебсайт, понякога съхраняваме малки файлове с данни на Вашето устройство, т. нар. бисквитки. Потвърдете тяхната употреба: